נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

האימון השבועי – 30.10.21