האימון השבועי – 11.09.21 – נתינה

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

האימון השבועי – 11.09.21 – נתינה